mintis

mintis
1 mintìs sf. (4) 1. mąstymas, mąstymo procesas: Koks žmonių gyvenimo būdas, toks jų minčių būdas . Tai buvo revoliucinės minties laikraštis (sov.) . Senelis perbėgdavo mintimis visą savo vargingą gyvenimą J.Avyž. Gulėjome tylomis, kiekvienas paskendęs savo mintyse . Jis leidosi į tokias mintìs NdŽ. 2. mąstymo rezultatas; idėja, sumanymas: Staiga atėjo jam į galvą gera mintis A.Vien. Kūrinio mintį nešioju kartais labai ilgai, ją brandinu, formuoju, perbėgu iš vieno sumanymo į kitą P.Cvir. Sukeltos liūdnos mintys kaip mašalai sukosi po mano galvą ir ilgai nedavė užmigti J.Bil. Juodos miñtys NdŽ. Žmonių vergas nebus Aras: aukštai mintis jo skraido V.Krėv. Stengiuos ir vieniems, ir kitiems pakišti mintį Pt. Manau, kad mano mintį palaikys mokytojai sp. Vėl daug minčių perplaukė per galvą Žem. Sakinys yra žodžiais išreikšta mintis Jn. Šimtai priešingiausių minčių užplūdo galvą . Gal jis ir neblogos mintiẽs, gal nieko nedarys Ėr. Aš žinojau gaspadinės miñtį (ką ji mãno) Ar. Sapnas pagal mintìs (apie ką mąstoma, tai ir sapnuojama) Rs. Kam reik šnekėti priš miñtį (kitaip, negu galvoji)! Skdv. Visos mano mintelės kaip debesėlio miglelė, vėjui pakilus, išsiblaškė Vd. Rašyk, berneli, kur mintelės traukia I242. ^ Galva kaip rėtis – jokia mintis nesilaiko KrvP(Mrj). Minčių į turgų neveši. Jos ateina, jos praeina – niekas jų nemato I.Simon. 3. omenė, sąmonė: Bet nors garsiai ir nepasakysi, o mintyse vis vien jau pasakyta I.Simon. Aš viena mintỹ laikau, niekam nesakau Skr. Mano mamelė tep visõ[je] mintỹ[je] (su sąmone) mirė Vlkv. Geras kaimynas kad ir minty pažadės – pažadą ištesės KrvP(Šk). Vis mano mintỹ (aš vis manau), kad tep nebus Gs. Anuosyk į miñtį atėjo, a ta Kačerauskienė gyva Slv. 4. Dv atmintis: Aš trumpos mintiẽs Bsg. Po mano miñčiai (kiek pamenu) jau čia viskas tep buvo Gs. Mokėjo, ale mintiẽs neturi Vvs. Miñtį gerą turia, viską atmena Šmk. Mano mintỹ teip nekalbėdavo Ssk. Žinojau, bet neišeina ant mintiẽs (neatsimenu) Pls. 5. prasmė: Ne vienoj minty pasako Prng. 6. Švnč, Ds mįslė: Ale aš tau kai pasakysiu miñtį, tai niekaip neinminsi Dkšt.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • mintis — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Apibrėžto turinio mąstymo elementas, išreiškiamas sakiniu, optiniu ar akustiniu vaizdu, simboliu, ženklu ar veiksmu. Mintis turi reikšmę ir prasmę. Ji gali būti lėkšta ar gili, patraukli ar atstumianti,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • mintis — minti̇̀s dkt. Mintimi̇̀s sugrįžaũ į vaikỹstę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • mintis — 2 miñtis, mẽnasi, mìnėsi netekti vilties, kiek liūsti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Gedanke — mintis statusas T sritis švietimas apibrėžtis Apibrėžto turinio mąstymo elementas, išreiškiamas sakiniu, optiniu ar akustiniu vaizdu, simboliu, ženklu ar veiksmu. Mintis turi reikšmę ir prasmę. Ji gali būti lėkšta ar gili, patraukli ar… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • thought — mintis statusas T sritis švietimas apibrėžtis Apibrėžto turinio mąstymo elementas, išreiškiamas sakiniu, optiniu ar akustiniu vaizdu, simboliu, ženklu ar veiksmu. Mintis turi reikšmę ir prasmę. Ji gali būti lėkšta ar gili, patraukli ar… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • мысль — mintis statusas T sritis švietimas apibrėžtis Apibrėžto turinio mąstymo elementas, išreiškiamas sakiniu, optiniu ar akustiniu vaizdu, simboliu, ženklu ar veiksmu. Mintis turi reikšmę ir prasmę. Ji gali būti lėkšta ar gili, patraukli ar… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Prussian Lithuanians — Ethnic group group=Prussian Lithuanians (Lietuwininkai) poptime= 125,000 (by origin, due exceptional identity declaring is confusing)Fact|date=December 2007 region1 = flagcountry|Germany pop1 = 100,000Fact|date=December 2007 region2 =… …   Wikipedia

  • Барисас, Миндаугас — Миндаугас Брониславас Барисас (лит. Mindaugas Bronislavas Barysas; 1 января 1935(19350101), Алитус  10 ноября 1990, Вильнюс)  литовский журналист. Биография В 1958 году окончил Вильнюсский университет. С 1956 года работал в… …   Википедия

  • šnekėti — šnekėti, šnẽka, ėjo KBII169, K, Š, Rtr, DŽ, KŽ; SD72, R, R314,334, MŽ, MŽ420,447, Sut, N, L 1. intr. Kvr, Mšg naudotis kalba reiškiant mintis, bendraujant su kitais, kalbėti: Čia broliai artojai lietuviškai šneka, čia skamba po kaimus Birutės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Vilnius University — Infobox University name = Vilnius University latin name = Universitas Vilnensis established = 1579 type = Public chancellor = Benediktas Juodka undergrad = 18,969 postgrad = 4,286 faculty = 1 517 [http://www.vu.lt/en/welcome/facts figures/]… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”